Ochrana osobních údajů

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů - dále „GDPR“)

Vážení hosté,

hotel / penzion (tj. Správce údajů ve smyslu nařízení GPDR) zpracovává o každém ubytovaném několik osobních údajů. Tyto údaje jsou uloženy v hotelovém počítači, jištěny proti zneužití příslušnými softwarovými prostředky a organizačními postupy v rámci provozu hotelu. Jsou použity výhradně pro vedení zákonné evidence ubytovaných hostů a plnění oznamovací povinnosti na základě zák. č. 326/1999 a Vedení evidenční knihy na základě zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení, titul
  • datum narození
  • kompletní adresa místa trvalého pobytu – ulice, město, stát
  • číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu
  • termín konkrétního pobytu a jeho účel pobytu
  • číslo a platnost víza (pokud je nutné pro pobyt v ČR)

Výše uvedené údaje jsou Správcem uchovávány 6 let od ukončení posledního pobytu (v souladu se zákonem) a poté vymazány nevratně.

Z důvodu oprávněného zájmu pro plnění podnikatelských činností Správce můžete být požádáni o údaj o kreditní kartě a telefon nebo e-mail – to v případě poskytnutí garance ubytování či jiného složitějšího řešení obchodního případu. V takovém případě budete vždy požádáni o výslovný souhlas s poskytnutím zpracováním těchto údajů.

Správce může využívat subdodavatele, kteří jsou rovněž příjemci osobních údajů. Jsou jimi poskytovatelé technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému, příp. osoby zajišťující marketingové služby. Tyto společnosti s příslušnými informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Kdykoliv máte právo požádat o výpis obsahu a stavu uložených dat. K tomu účelu prosím použijte kontaktní email info@cafehavlicek.cz. Následně budete vyzváni k identifikaci Vaší osoby (buď osobně na základě předložení osobního dokladu nebo písemně poskytnutím ověřené kopie osobního dokladu) a bude Vám předložen záznam v písemné podobě nebo pdf – dle dohody. Právo na výmaz či omezení zpracování nelze uplatnit u zákonem požadovaných dat o Vaší osobě.

 

Cookies

Co jsou to cookies?

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jako cookie se označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data.

Jak fungují cookies?

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat.

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s používáním cookies. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče (vymazat či trvale zablokovat). Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.